Mieszkańcy

Rzeszowski Budżet Obywatelski

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ Propozycje zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok można było zgłaszać – zgodnie z Uchwałą Nr XL/856/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. – w terminie od […]

Ochrona konsumenta

Ochrona konsumentów

Wadliwy produkt, zła umowa, niezgodność produktu itp.Nie raz spotykamy się z takimi oto problemami i nierzadko nie wiemy za bardzo co dalej z tym zrobić. W takich sytuacjach z pomocą może nam przyjść Rzecznik Praw […]

Gospodarka odpadami

Przeterminowane leki

Zachęcam do przeglądnięcia swoich apteczek i oddanie przeterminowanych leków właśnie do któregoś z tych punktów. Punkty w aptekach w Rzeszowie w których odbywa się zbiórka przeterminowanych leków : Apteka „Dr. Max” – ul. 3-go Maja […]